Ο Κ. Καραμανλής, η Δυτική Γερμανία και η Ευρώπη: στρατηγικές προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, 1955-1963 και 1974-1980

Ο Κ. Καραμανλής, η Δυτική Γερμανία και η Ευρώπη: στρατηγικές προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, 1955-1963 και 1974-1980

Λέξεις: 
Abstract: 

Το κείμενο εξετάζει τις σχέσεις Ελλάδας-Δυτικής Γερμανίας στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής κατά τις περιόδους διακυβέρνησης Κ. Καραμανλή. Έμφαση δίνεται στην εξομάλυνση του πολεμικού παρελθόντος, στις ιδεολογικοπολιτικές πτυχές των διμερών σχέσεων στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου, στη διμερή οικονομική συνεργασία, στη Σύνδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ, και στις σχέσεις των δύο κρατών κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο, με άξονα τη συμβολή της Βόννης στην ελληνική ένταξη στην ΕΟΚ.

Pages: 
230-244
Author(s): 
City: 
Αθήνα
Book Title: 

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον εικοστό αιώνα: διεθνές επιστημονικό συνέδριο, Ζάππειο Μέγαρο, 5-9 Ιουνίου 2007 (Vol. 2)

Publisher: 
Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
Year: 
2007
Ed: 
Y
Own: 
ΔΧ