Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Ο Κ. Καραμανλής, η Δυτική Γερμανία και η Ευρώπη: στρατηγικές προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, 1955-1963 και 1974-1980 Αποστολόπουλος Δημήτρης 2007

Το κείμενο εξετάζει τις σχέσεις Ελλάδας-Δυτικής Γερμανίας στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής κατά τις περιόδους διακυβέρνησης Κ. Καραμανλή. Έμφαση δίνεται στην εξομάλυνση του πολεμικού παρελθόντος, στις...

ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΣΗ, ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ-ΕΥΡΩΠΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Οι οικονομικές σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο Αποστολόπουλος Δημήτρης 2010

Το άρθρο αποτελεί μια επισκόπηση των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας-Δυτικής Γερμανίας κατά τη μεταπολεμική περίοδο, με έμφαση στις δεκαετίες του 1950 και 1960. Εξετάζονται οι διαδοχικές διμερείς οικονομικές και εμπορικές συμφωνίες (το 1953 και 1958...

ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΣΗ, ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΗΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ