Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της Ελλάδας και η μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Καραμανλή στην οκταετία '55-'63

Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της Ελλάδας και η μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Καραμανλή στην οκταετία '55-'63

Λέξεις: 
Abstract: 

Το άρθρο μελετά τη μεταναστευτική πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων της περιόδου 1955-1963 σε σχέση με τις ελληνο-γερμανικές σχέσεις και τη συμφωνία σύνδεσης της Ελλάδας με την ΕΟΚ. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι το ζήτημα της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού από την Ελλάδα προς τη Δυτική Γερμανία επηρέασε άμεσα τις διαπραγματεύσεις για τη σύνδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ. Το άρθρο αναφέρεται, τέλος, στις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες της εργατικής μετανάστευσης στη Δυτική Γερμανία.

Pages: 
113-123
Author(s): 
City: 
Αθήνα
Book Title: 

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον Εικοστό Αιώνα (Συνέδριο, Ζάππειο, Αθήνα, Ιούνιος 2007) (Vol. 3)

Publisher: 
Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
Year: 
2008
Ed: 
Y
Own: 
ΜΚ