Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της Ελλάδας και η μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Καραμανλή στην οκταετία '55-'63 Ζελεπός Ιωάννης 2008

Το άρθρο μελετά τη μεταναστευτική πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων της περιόδου 1955-1963 σε σχέση με τις ελληνο-γερμανικές σχέσεις και τη συμφωνία σύνδεσης της Ελλάδας με την ΕΟΚ. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι το ζήτημα της μετανάστευσης...

ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΟΚ-ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ