Η συμβολή του Γρηγόρη Φαράκου στην ιστορία της δεκαετίας του '40

Η συμβολή του Γρηγόρη Φαράκου στην ιστορία της δεκαετίας του '40

Λέξεις: 
Abstract: 

Ο συγγραφέας αναλύει την τον ρόλο και την προσφορά του Γρηγόρη Φαράκου στη μελέτη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Εξετάζεται η ιστοριογραφική συμβολή του Φαράκου και η μεθοδολογική συμβολή του. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι παρά την αναμφισβήτητη αξία τού έργου του, η επιρροή του υπήρξε σχετικά περιορισμένη.

Pages: 
43-49
Author(s): 
City: 
Κέρκυρα
Book Title: 

Γρηγόρης Φαράκος: διαδρομές στην ιστορία

Publisher: 
Εκδόσεις Ιονίου Πανεπιστημίου
Year: 
2011
Ed: 
Υ
Own: 
ΔΧ