Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Η συμβολή του Γρηγόρη Φαράκου στην ιστορία της δεκαετίας του '40 Καλύβας Σταθης 2011

Ο συγγραφέας αναλύει την τον ρόλο και την προσφορά του Γρηγόρη Φαράκου στη μελέτη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Εξετάζεται η ιστοριογραφική συμβολή του Φαράκου και η μεθοδολογική συμβολή του. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι παρά την αναμφισβήτητη...

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΦΑΡΑΚΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΚΚΕ