Ο Εμφύλιος Πόλεμος. Η πολιτική και στρατιωτική σύγκρουση 1946-1949

Ο Εμφύλιος Πόλεμος. Η πολιτική και στρατιωτική σύγκρουση 1946-1949

Λέξεις: 
Abstract: 

Το κεφάλαιο εξετάζει τη διολίσθηση προς τον εμφύλιο πόλεμο και την έναρξη των πρώτων μικρής κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στα τέλη του 1946, ως την οριστική ήττα του ΔΣΕ και τη λήξη των εχθροπραξιών τον Αύγουστο του 1949. Ο συγγραφέας δίνει έμφαση στις κινήσεις και την πολιτική της Αριστεράς και συγκεκριμένα του ΚΚΕ και του ΔΣΕ, κάνει αναφορές στην κυβερνητική και την αμερικανική στρατηγική και μετά αναλύει συνοπτικά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των εμπολέμων.

Pages: 
231-260
Author(s): 
City: 
Αθήνα
Book Title: 

Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000 (Vol. 8)

Publisher: 
Ελληνικά Γράμματα
Year: 
2003
Ed: 
Υ
Own: 
ΔΧ