Η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα, 1944-1949

Abstract: 

Η μελέτη αναλύει την πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Ελλάδας από την απελευθέρωση της τελευταίας από τις δυνάμεις Κατοχής του Άξονα έως τη λήξη του εμφυλίου πολέμου πέντε χρόνια αργότερα. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι, κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου η παρέμβαση της Ουάσινγκτον στις ελληνικές υποθέσεις έλαβε διάφορες μορφές, διατηρώντας όμως σταθερά ως κεντρικό στόχο τον περιορισμό της ισχύος και της επιρροής της ελληνικής Αριστεράς.

Pages: 
399-417
Author(s): 
City: 
Αθήνα
Book Title: 

Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950

Publisher: 
Θεμέλιο
Year: 
2006
Ed: 
Υ
Own: 
ΑΚ