Οι κομμουνιστές στο "διεθνές" 1947

Οι κομμουνιστές στο "διεθνές" 1947

Λέξεις: 
Abstract: 

Το άρθρο εξετάζει τις αντιδράσεις των Ευρωπαίων κομμουνιστών έναντι των ανακατατάξεων που σταδιακά αποκρυσταλλώθηκαν μετά τη λήξη του Β΄ Π Π και συντελέστηκαν στην Ευρώπη το 1947. Η προσέγγιση του άρθρου εστιάζει στις διαρθρωτικές αλλαγές που συναποτέλεσαν την απάντηση του κομμουνιστικού κόσμου στην αμερικανική πρωτοβουλία του Σχεδίου Μάρσαλ και στην ιδεολογικοποίηση της σύγκρουσης κυρίως μέσω της δημιουργίας της Κομινφόρμ. Η συγγραφέας επισημαίνει ότι μετά την αμερικάνικη πρόκληση του 1947 τα κομμουνιστικά κόμματα αναγκάστηκαν να περιχαρακωθούν και να ακολουθήσουν το δρόμο της ρήξης τόσο διεθνώς όσο και στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Pages: 
239-264
Author(s): 
Publication: 
Το Σχέδιο Μάρσαλ. Ανασυγκρότηση και διαίρεση της Ευρώπης
City: 
Αθήνα
Publisher: 
Εκδόσεις Πατάκη
Year: 
2011
Producer: 
Ed: 
Υ
Own: 
ΕΠ