Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
"Ηττημένος πρωταγωνιστής": το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στα χρόνια 1945-1950 Παπαθανασίου Ιωάννα Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα 2007

Στο κεφάλαιο αυτό η συγγραφέας παρακολουθεί την εξέλιξη του ΚΚΕ από τη Βάρκιζα μέχρι και την ήττα του ΔΣΕ το καλοκαίρι του 1949. Εξετάζονται οι ιδεολογικές μετατοπίσεις, η οργανωτική δομή και η στρατηγική του ΚΚΕ κατά την κρίσιμη περίοδο της...

ΒΑΡΚΙΖΑ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΚΚΕ, ΛΕΥΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
"Το όπλο παρά πόδα": Λεκτική πολεμική ή πολιτική ανασυγκρότησης; Παπαθανασίου Ιωάννα Εμφύλιος πόλεμος. Από τη Βάρκιζα στο Γράμμο. Φεβρουάριος 1945-Αύγουστος 1949 2002

Το άρθρο αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο το ΚΚΕ αντιμετώπισε την ήττα του. Η συγγραφέας αναδεικνύει τις διαφορετικές χρήσεις και σημασιοδοτήσεις όπως και τους πολλαπλούς αποδέκτες του γνωστού συνθήματος που προέβαλε το ΚΚΕ αμέσως μετά την ήττα...

ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΚΚΕ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Οι κομμουνιστές στο "διεθνές" 1947 Παπαθανασίου Ιωάννα Το Σχέδιο Μάρσαλ. Ανασυγκρότηση και διαίρεση της Ευρώπης 2011

Το άρθρο εξετάζει τις αντιδράσεις των Ευρωπαίων κομμουνιστών έναντι των ανακατατάξεων που σταδιακά αποκρυσταλλώθηκαν μετά τη λήξη του Β΄ Π Π και συντελέστηκαν στην Ευρώπη το 1947. Η προσέγγιση του άρθρου εστιάζει στις διαρθρωτικές αλλαγές που...

ΚΚΓ, ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ, ψυχρός πόλεμος