Η διεθνής διάσταση του εμφύλιου πολέμου στην Ελλάδα (1946-1949)

Abstract: 

Το άρθρο εξετάζει τη διεθνή διάσταση του ελληνικού εμφυλίου πολέμου κατά τα έτη 1946-49, δηλαδή τον ρόλο που διαδραμάτισαν κυρίως οι ΗΠΑ, οι Βρετανία, η ΕΣΣΔ, και τα όμορα της Ελλάδας γειτονικά κομμουνιστικά κράτη. Οι παραπάνω κρατικοί δρώντες δεν κράτησαν αμετάβλητη στάση στην υπό εξέταση περίοδο, αλλά προσάρμοσαν την πολιτική τους και τους στόχους τους ανάλογα με τις εξελίξεις τόσο στο διεθνές πεδίο όσο και στο ελληνικό, εσωτερικό μέτωπο.

Author(s): 
Own: 
ΔΧ