Σουέζ και Ουγγαρία, φθινόπωρο 1956: η πρόσληψη της κρίσης στην Ελλάδα

Abstract: 

Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τις αντιδράσεις που προκάλεσε στην Ελλάδα η διπλή κρίση του φθινοπώρου του 1956, δηλαδή η αγγλογαλλική εισβολή στην Αίγυπτο και η σοβιετική εισβολή στην Ουγγαρία. Η μελέτη υποστηρίζει ότι, όπως ακριβώς συνέβη και στις άλλες μικρότερες δυτικές χώρες, έτσι και στην Ελλάδα, οι κρίσεις αυτές έγιναν αντιληπτές και αναλύθηκαν πρώτιστα μέσα από το πρίσμα των προβλημάτων που αντιμετώπιζε η χώρα-αποδέκτης. Στην περίπτωση της Ελλάδας κυρίως μέσω των πιέσεων του Κυπριακού και της ανόδου της ουδετεροφιλίας που σημειωνόταν την εποχή αυτή εξ αιτίας του.

Author(s): 
Own: 
ΜΚ
Year: 
2007