Αρχειακό Υλικό

Περίληψη: 
Συστάσεις του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε. προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Βουλγαρίας, σύμφωνες με την παράγραφο 5 του Ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης της 21ης Οκτωβρίου 1947, για την εγκαθίδρυση τακτικών διπλωματικών και καλής γειτονίας σχέσεων με την Ελλάδα.
Αποστολέας-Συντάκτης: 
Τρίγκβε Λι, Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.
Τόπος: 
Νέα Υόρκη
Αποδέκτης: 
Βασίλ Κολάροφ, Υπουργός Εξωτερικών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας