Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 A Policy of Percentages? British Policy and the Balkans after the Moscow Conference of October 1944 Holdich P. G. H. ΑΓΓΛΟΣΟΒΙΕΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΒΑΛΚΑΝΙΑ, ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ, ψυχρός πόλεμος
CSV