Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 Wirtschaftsbeziehungen Griechenlands mit dem Ausland. Vergleiche und Probleme Pesmazoglou Ioannis S. Südosteuropa-Gesellschaft ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΟΚ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΚΟΜΕΚΟΝ
2 Struggle for Survival: American Aid and Greek Reconstruction Zachariou Stelios Palgrave ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ
3 The Moscow Puzzle Tsakaloyiannis Panos ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ
4 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consigliere Diplomatico, Φάκελος 25, υποφάκελος 42448, Συνάντηση των Αρχηγών των 6 χωρών-μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Παρίσι, 10-11 Φεβρουαρίου 1961». Γραμματεία του Προέδρου του Ιταλικού Υπουργικού Συμβουλίου Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών
5 Archivio Centrale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consigliere Diplomatico, Φάκελος 26, υποφάκελος 20, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Amintore Fanfani Paul-Henry Spaak
6 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1951-1957, φάκελος 659, υποφάκελος Grecia 1/3, «Επίσκεψη στην Ιταλία του Έλληνα υπουργού Οικονομίας Μαρκεζίνη». Ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών Adolfo Alessandrini
7 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri 1951-1954, φάκελος 4560. Γραμματεία του Προέδρου του Ιταλικού Υπουργικού Συμβουλίου Ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών
8 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1951-1957, φάκελος 588, υποφάκελος Grecia 1/6, «Συμφωνίες Ελλάδας-Ιταλίας». Ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών Adolfo Alessandrini
CSV