Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 Osady Uchodźców Biernacka Maria Etnografia Polska ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ "ΝΕΑ ΖΩΗ", ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΟΣΤΣΙΕΝΚΟ, ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΗΣΗ
CSV