Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 Kollaboration und deutsche Politik im besetzten Griechenland Fleischer Hagen Hüthig Verlagsgemeinschaft ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ, ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΛΛΗΣ, ΚΟΥΤΣΟΒΛΑΧΟΙ, ΤΣΑΜΗΔΕΣ, ΧΕΡΜΑΝ ΝΩΥΜΠΑΧΕΡ
CSV