Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 From Diversity to Alliance: Greece, Yugoslavia and Balkan Strategy, 1944-1959 Hatzivassiliou Evanthis Balkan Studies ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ, ΕΣΣΔ, ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΚΥΠΡΙΑΚΟ, ΝΑΤΟ, ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΤΟΥΡΚΙΑ
2 The Greek-Yugoslav Relationship during the Cold War Hatzivassiliou Evanthis DieBalkanlanderinEuropaderGegenwart ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ, ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΚΥΠΡΙΑΚΟ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ, ΝΑΤΟ, ΤΙΤΟ, ψυχρός πόλεμος
3 AJBT, KPR I-3-a/ 31-12 Κοινοποίηση προς το πολιτικό γραφείο του Κάρντελ, του Κότσα Πόποβιτς, τις γιουγκοσλαβικές πρεσβείες στην Αθήνα και την Άγκυρα, τη Β' πολιτική Διεύθυνση και σε άλλες υπηρεσίες του γιουγκοσλαβικού ΥΠΕΞ Άλες Μπέμπλερ
4 AJBT, KPR I-3-a/31-10, Grčka Κοινοποιήση προς το πολιτικό γραφείο του Προέδρου, του Κάρντελ, του Ράνκοβιτς και σε άλλες υπηρεσίες του γιουγκοσλαβικού ΥΠΕΞ Μίσα Παβίτσεβιτς
5 AJBT, KPR I-5-b, Grčka Κοινοποίηση προς τις πρεσβείες στην Αθήνα και την Άγκυρα, το πολιτικό γραφείο του Προέδρου, του Κάρντελ, του Ράνκοβιτς και σε άλλες υπηρεσίες του γιουγκοσλαβικού ΥΠΕΞ Βέλκο Μιτσούνοβιτς
6 AJBT, KPR I-3-a/ 31-12 Κοινοποίηση προς τα πολιτικά γραφεία των Πόποβιτς, Κάρντελ, Βίλφαν και σε άλλες υπηρεσίες του γιουγκοσλαβικού ΥΠΕΞ Άλες Μπεμπλέρ
7 AJBT, KPR I-3-a/ 31-12 Κοινοποίηση προς το πολιτικό γραφείο του Μιτσούνοβιτς και του Βίλφαν. Β' πολιτική Διεύθυνση του γιουγκοσλαβικού ΥΠΕΞ
8 AJBT, KPR I-3-a/31-13, Grčka Γραφείο Προέδρου Δημοκρατίας Δ' πολιτική Διεύθυνση του γιουγκοσλαβικού ΥΠΕΞ
9 FO 371/123850 J.E. Galworthy 10 Σεπτέμβριος 1956
CSV