Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 EmigranţiipoliticigreciînRomânia, 1948-1982 Patelakis Apostolos Astra - Serienouă ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ, ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΑΣ, ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
2 Fond 1, opis 7, a.e. 1562 Κεντρική Επιτροπή ΚΚΒ Παρτσαλίδης
3 Fond 82 opis' 2 delo 1189 ΚΕ του ΠΚΚ (μπ.) Ν. Ζαχαριάδης
4 Fond 82 opis' 2 delo 1188 Μόλοτοβ Δ. Παρτσαλίδης
5 Fond 82 opis' 2 delo 1188 Άγνωστος Δ. Παρτσαλίδης
6 Fond 82 opis' 2 delo 1188 ΚΕ του Κομμουνιστικού Κόμματος της Τσεχοσλοβακίας ( Γκότβαλντ και Σλάνσκι) Παρτσαλίδης, Ρούσσος
7 Fond 82 opis' 2 delo 1187 Μόλοτοβ ΚΕ του ΕΑΜ (Παρτσαλίδης, Λούλης, Γρηγοριάδης)
8 Fond 82 opis' 2 delo 1186 Μόλοτοβ Λ. Μπαράνοβ
9 Fond 82 opis' 2 delo 1186 Μόλοτοβ Μπαράνοβ
10 Fond 575 opis’ 1 Delo 147 Γκριγκοριάν Β. Γ. Ν. Πούχλοβ
11 Fond 575 opis 1 delo 198 Άγνωστος Β. Μπούτσικοβ
12 Fond 575 opis 1 delo 147 Στον συν. Γκριγκοριάν Β. Γ. Ν. Πούχλοβ
13 M.O.L. 288/ 32 άγνωστος άγνωστος 01 Ιανουάριος 1959
CSV