Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Η Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας Γλαβίνας Απόστολος Αθ. 1989

Πρόκειται για μελέτη, η οποία με τη χρήση αρχειακού υλικού μελετά τη συγκρότηση και εξέλιξη της αλβανικής ορθόδοξης Εκκλησίας ως αυτοκέφαλης. Μεγάλο μέρος της μελέτης συζητά τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Εκκλησία κατά τη διάρκεια του Ψυχρού...