Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Η αιχμαλωσία μου στην Αλβανία του Χότζα (1947-1956). Καλουδιώτης Αθανάσιος Β. 2003

Μελέτη-μαρτυρία στρατιώτη του εθνικού στρατού της Ελλάδας, ο οποίος κατά τη διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου πολέμου συνελήφθη αιχμάλωτος από το Δημοκρατικό Στρατό της Ελλάδας. Μετήχθη στην Αλβανία και παρέμεινε αιχμάλωτος οκτώ χρόνια σε διάφορα...