Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Αλβανία Βούρη Σοφία, Καψάλης Γεώργιος Δ. 2003

Πρόκειται για μία σύντομη επισκόπηση αναφορικά με την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, καθώς και παρουσίαση των γλωσσικών εγχειριδίων , τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μελών της ελληνικής μειονότητας. Εκτός από σύντομη...

Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Αλβανία Βούρη Σοφία, Καψάλης Γεώργιος Δ. 2003

Πρόκειται για μία σύντομη επισκόπηση αναφορικά με την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, καθώς και παρουσίαση των γλωσσικών εγχειριδίων , τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μελών της ελληνικής μειονότητας. Εκτός από σύντομη...