Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Τα σχολικά εγχειρίδια της ελληνικής μειονότητας της Βορείου Ηπείρου την εποχή του Εμβέρ Χότζα Κωφός Ευάγγελος 1994

Πρόκειται για την έκδοση διάλεξης του συγγραφέα στην Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επιχειρείται μια περιοδολόγηση των σχολικών εγχειριδίων που παρείχε το αλβανικό κράτος, καθώς και τα κυριότερα ιδεολογικά ζητήματα που...