Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Τα πρόσωπα του Ιανού. Οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις την περίοδο του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου (1944-1946) Μιχαηλίδης Ιάκωβος 2004

Η παρούσα μελέτη ασχολείται με τους παράγοντες που επηρέασαν τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις το χρονικό διάστημα από τις αρχές του 1947, όταν το Ελληνικό Ζήτημα διεθνοποιήθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, έως τον Αύγουστο του 1949, όταν στους...

"Οικοδομώντας το παρελθόν": Σλαβομακεδόνες πολιτικοί πρόσφυγες στη Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας: Μια πρώτη προσέγγιση Μιχαηλίδης Ιάκωβος Ίστωρ 2002 ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΛΔΜ, ΝΑΟΥΜ ΠΕΓΙΟΦ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΤΟΝΤΟΡ ΣΙΜΟΦΚΣΙ, ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΙΓΑΙΑΤΩΝ, ΧΡΙΣΤΟ ΑΝΤΟΝΟΦΚΣΙ
Ανθρωπισμός και πολιτική: Τα "παιδιά του παιδομαζώματος" στη Γιουγκοσλαβία, 1948-1954 Μιχαηλίδης Ιάκωβος Βαλκανικά Σύμμεικτα 2002 ΕΒΟΠ, ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΙΓΑΙΑΤΩΝ, ΛΑΖΑΡ ΚΟΛΙΣΕΦΣΚΙ, ΛΔΜ, ΜΠΕΛΑ ΤΣΡΚΒΑ, ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ