Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 Adalékok a két magyarországi görög diaszpóra vallásosságához László Sasvári Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiség néprajzából Ουγγρική Λαογραφική Εταιρεία ΈΛΛΗΝΕΣ ΕΜΠΟΡΟΙ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΚΚΕ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
2 A magyarországi görögök múltjáról és jelenéről Papadopulosz Filipposz Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiség néprajzából Ουγγρική Λαογραφική Εταιρεία ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
3 Adalékok a magyarországi görög diaszpóra népi kultúrájának történetéhez Ernő Eperjessy Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiség néprajzából. Ουγγρική Λαογραφική Εταιρεία ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
4 A magyarországi görög kisebbség szocio-kultúrális jellegzetességei Szidiropulosz Archimédesz Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiség néprajzából Ουγγρική Λαογραφική Εταιρεία ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
5 Z badań nad kulturą ludową emigrantów greckich na Dolnym Śląsku Hofman-Liandzis Krystyna, Pudlo Kazimierz Zeszyty Etnograficzne Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
6 "Οικοδομώντας το παρελθόν": Σλαβομακεδόνες πολιτικοί πρόσφυγες στη Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας: Μια πρώτη προσέγγιση Μιχαηλίδης Ιάκωβος Ίστωρ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΛΔΜ, ΝΑΟΥΜ ΠΕΓΙΟΦ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΤΟΝΤΟΡ ΣΙΜΟΦΚΣΙ, ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΙΓΑΙΑΤΩΝ, ΧΡΙΣΤΟ ΑΝΤΟΝΟΦΚΣΙ
7 IzbegliceizGrčke u Jugoslaviji 1945-1960. god. Mitrović Momčilo TokoviIstorije ΑΙΓΑΙΑΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΓΚΑΚΟΒΟ, ΚΡΟΥΣΕΒΛΙΕ, ΜΠΟΥΛΚΕΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
8 Fragile Balance: Greek-Yugoslav relations in the period 1944-1946 Michailidis Iakovos D. Balkan Studies ΚΚΕ, ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΟΦ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΣΝΟΦ, ΤΙΤΟ, ΤΥΠΟΣ
9 Beloiannisz: fejezetek egy magyarországi görög falu történetéből István Hetényi Honismeret ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΙΔΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΧΩΡΙΟ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
10 Beloiannisz István Hetényi Fejér megyei történeti évkönyv ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΙΔΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΧΩΡΙΟ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
11 Hagyomány és identitásalkotás Ildikó Vincze Néprajzi látóhatár ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
12 Sympatie polityczne Greków urodzonych w Polsce a pamięć o PRL / Political affinities of Polish - born Greeks and the legacy of Communist Poland Mycielska-Środoń Maria Studia Humanistyczne AGH ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΑΡΤΕΣ, ΒΟΛΙΝ, ΜΥΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΑΡΤΕΣ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
13 "...hát megleltem hazámat"? Szidiropulosz Archimedesz Ifjúsági Szemle ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
14 Beloiannisz már nem a régi Ildikó Tóth Sz. Ifjúsági Szemle ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΧΩΡΙΟ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
15 Emigráció és repatriálás Szidiropulosz Archimedes Valóság ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
16 Związek Uchodźców Politycznych z Grecji w Polsce im. Nikosa Belojanisa. Oddział Poznański Górna-Kubacka Anna Przegląd zachodni ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΗΣΗ, ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ,
17 Fond 575 opis 1 delo 97 ΚΕ του ΚΚ Ρουμανίας Πρόεδρος της ΚΕ του ΚΚΕ Ιωάννης Ιωαννίδης
18 M.O.L. 276/ 54 άγνωστος άγνωστος 26 Οκτώβριος 1949
19 M.O.L. 276/ 54 άγνωστος άγνωστος 08 Φεβρουάριος 1950
20 M.O.L. 276/ 54 άγνωστος άγνωστος 08 Απρίλιος 1950
21 M.O.L. 276/ 54 άγνωστος άγνωστος 10 Μάιος 1950
22 M.O.L. 276/ 54 άγνωστος άγνωστος 17 Ιανουάριος 1951
23 M.O.L. 276/ 53 άγνωστος άγνωστος 29 Ιούλιος 1953
24 M.O.L. 288/ 32 άγνωστος άγνωστος 01 Ιανουάριος 1957
25 M.O.L. 288/ 32 άγνωστος άγνωστος 01 Ιανουάριος 1957
26 M.O.L. 288/ 32 άγνωστος άγνωστος 01 Ιανουάριος 1960
CSV