Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Direkte und indirekte Einflussnahme auf die Universität Athen während der deutschen Besatzung. Zur Veränderung des Deutschlandbildes der Professorenschaft Bali Charikleia 2010

Στην μελέτη τίθεται το ερώτημα σχετικά με την στάση των καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών απέναντι στην γερμανική Κατοχή (1941-1944), ειδικότερα εκείνων που είχαν σπουδάσει σε γερμανικά πανεπιστήμια. Η συγγραφέας στηρίζεται στο ιστορικό αρχείο...

ΔΩΣΙΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΑΜ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΒΑΡΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ