Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
The Origins of the Greek Civil War Close David 1995

Το βιβλίο εξετάζει τόσο τις εσωτερικές όσο και τις διεθνείς πτυχές των αιτίων του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στο εσωτερικό μέτωπο. Εξετάζει τα διακυβεύματα της σύγκρουσης, ποιές βαθιά ριζωμένες εντάσεις οδήγησαν στο...

Ελλάδα, 1945-2004: Πολιτική, κοινωνία, οικονομία Close David 2007

Το βιβλίο εξετάζει πτυχές της ελληνικής πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας και των διεθνών σχέσεων της χώρας από τη λήξη του Β΄ ΠΠ ως το 2004. Ο συγγραφέας κάνει χρήση αρχειακών πηγών, του τύπου αλλά τηλεοπτικών προγραμμάτων. Εκ των...

The Greek Civil War, 1943-1950: Studies of Polarization Close David 1993

Ο συλλογικός τόμος αναλύει τους λόγους που οδήγησαν στο ξέσπασμα του Εμφυλίου, καθώς και τη φύση του, και αποπειράται να περιγράψει τις συνέπειές του. Κεντρικό θέμα είναι η διαδικασία της πόλωσης ανάμεσα στην πολιτική της ελληνικής Αριστεράς και...