Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Un aspect peu connu de l'accession de Chypre à l'indépendance Dommel Daniel 1995

Άρθρο-μαρτυρία για το ρόλο που διαδραμάτισαν στην πραγματοποίηση της Συμφωνίας του Λονδίνου μέλη του κινήματος του Ηθικού Εξοπλισμού (Moral Rearmament).

ΗΘΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΜΑΚΑΡΙΟΣ