Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 La France et la Grèce face à la question chypriote jusqu'en 1963 à travers les archives diplomatiques françaises Delorme Olivier Fondation Charles de Gaulle ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΩΛ
2 Un aspect peu connu de l'accession de Chypre à l'indépendance Dommel Daniel ΗΘΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΜΑΚΑΡΙΟΣ
3 American Reactions to the “September Events” in Turkey and Their Impact on Greek-American Relations Stefanidis Ioannis ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, ΚΥΠΡΟΣ
4 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consigliere Diplomatico, Φάκελος 21 bis. Ιταλική Προεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου άγνωστος
5 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri 1951-1954, φάκελος 4560, υποφάκελος 29656. Γραμματεία του Προέδρου του Ιταλικού Υπουργικού Συμβουλίου Federico Sensi, Σύμβουλος της Ιταλικής Πρεσβείας στην Τουρκία
CSV