Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
The Greek Minority in Albania. A Documentary Record (1921-1993) Kondis Basil, Manda Eleftheria 1994

Πρόκειται για μία συλλογή 50 εγγράφων, κυρίως από το αρχείο του ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών, σχετικά με την ελληνική μειονότητα κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Από αυτά, τα έξι σχετίζονται άμεσα με την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου και...

Greek National Claims at the Paris Peace Conference of 1946 Kondis Basil 1991

Το άρθρο πραγματεύεται τις ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη λήξη του Β΄ Π Π. Ο συγγραφέας ξεκινά με τη διατύπωση των ελληνικών αξιώσεων, ήδη από τον Σεπτέμβριο του 1941, οι οποίες περιλάμβαναν τη Βόρεια Ήπειρο,...

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΛΛΑΔΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΝΑΤΟ, ΝΟΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ
The Greek Minority in Albania Kondis Basil Balkan Studies 1995 ΑΛΒΑΝΙΑ, ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ψυχρός πόλεμος
Greek National Claims at the Paris Peace Conference of 1946 Kondis Basil Balkan Studies 1991 ΑΛΒΑΝΙΑ, ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΗΠΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
The Greek Minority in Albania. A Documentary Record (1921-1993) Kondis Basil, Manda Eleftheria 1994

Πρόκειται για μία συλλογή 50 εγγράφων, κυρίως από το αρχείο του ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών, σχετικά με την ελληνική μειονότητα κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Από αυτά, τα έξι σχετίζονται άμεσα με την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου και...