Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
The British and the Hellenes: Struggles for Mastery in the Eastern Mediterranean, 1850-1960 Holland Robert, Markides Diana 2006

Το βιβλίο αυτό εξετάζει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραμάτισε η Βρετανία από τα μέσα του 19ου αιώνα έως το 1960 στις προσπάθειες του ελληνικού κράτους να διευρύνει τα σύνορα του. Συγκεκριμένα, εξετάζεται συγκριτικά η βρετανική παρέμβαση στα ζητήματα...

The British and the Hellenes: Struggles for Mastery in the Eastern Mediterranean, 1850-1960 Holland Robert, Markides Diana 2006

Το βιβλίο αυτό εξετάζει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραμάτισε η Βρετανία από τα μέσα του 19ου αιώνα έως το 1960 στις προσπάθειες του ελληνικού κράτους να διευρύνει τα σύνορα του. Συγκεκριμένα, εξετάζεται συγκριτικά η βρετανική παρέμβαση στα ζητήματα...