Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
IzbegliceizGrčke u Jugoslaviji 1945-1960. god. Mitrović Momčilo TokoviIstorije 1997 ΑΙΓΑΙΑΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΓΚΑΚΟΒΟ, ΚΡΟΥΣΕΒΛΙΕ, ΜΠΟΥΛΚΕΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ