Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
A Balkan Union? Southeastern Europe in Soviet Security Policy, 1944-1948 Nation Craig The Soviet Union and Europe in the Cold War, 1943-1953 1996

Το άρθρο εξετάζει το πως αντιμετώπισε η σοβιετική πολιτική την ιδέα της Βαλκανικής Ένωσης Η ιδέα μιας ομοσπονδίας βαλκανικών κρατών ξεπήδησε το 1943-1944 από τη δυναμική του γιουγκοσλαβικού αντάρτικου. Οι σοβιετικοί αρχικά υποστήριξαν την ιδέα....

ΒΑΛΚΑΝΙΑ, ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, ΕΣΔ, ΣΤΑΛΙΝ, ΤΙΤΟ