Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Machtblöcke, Interventionspolitik und Freiheit der Institutionen Papandreou Andreas G. 1970

Στο άρθρο εξετάζεται η διεθνής πολιτική σκηνή, σε σχέση με τις επεμβάσεις (στρατιωτικές και μη) των δύο υπερδυνάμεων σε χώρες όπως η Τσεχοσλοβακία και η Ελλάδα, οι οποίες συγκαταλέγονται στην ευρωπαϊκή ζώνη επιρροής τους. Σύμφωνα με τον συγγραφέα...

CIA, ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
Politique des blocs, interventionnisme et liberté des institutions Papandreou Andreas G. 1969

Το άρθρο παρουσιάζει τις θέσεις του Ανδρέα Παπανδρέου περί του συστήματος του πατερναλιστικού καπιταλισμού με βάση την ιδέα της αντίθεσης μητρόπολης-περιφέρειας. Εξετάζονται οι συνέπειές του στη λειτουργία του διεθνούς συστήματος και σε αυτήν του...

ΗΠΑ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, ΝΤΟΥΑΪΤ ΑΪΖΕΝΧΑΟΥΕΡ, ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΧΑΡΥ ΤΡΟΥΜΑΝ, ψυχρός πόλεμος