Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 Machtblöcke, Interventionspolitik und Freiheit der Institutionen Papandreou Andreas G. Joseph Melzer Verlag CIA, ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
2 Ανύπαρκτοι φυγάδες: αιχμάλωτοι Έλληνες στρατιώτες στην Τσεχοσλοβακία Χράντετσνι Πάβελ Το όπλο παρά πόδα. Οι πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΦΥΓΑΔΕΣ
3 Δημογραφική-κοινωνική προσέγγιση της κοινότητας των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία τη δεκαετία του ‘60 Τσίβος Κώστας Έπεα πτερόεντα - Růženě Dostálové k narozeninám HOST ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΚΚΒ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
4 Imigranti z Řecka v českém pohraničí Heroldová Iva Zpravodaj ΚSVI ÚEF Československé akademie všd ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
5 Řecká rodina v českém prostředí Danielidu Sofia, Maňas Jaroslav Zpravodaj ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
6 Vzdělávání řeckých dětí v Československu v letech 1948-1968 Chábová Kyriaki Acta Universitatis Carolinae - Studia Territorialia ΕΒΟΠ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΚΕ, ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
7 Domovy řeckých dětí v Československu Botu Antula, Konečný Milan Acta Universitatis Carolinae - Studia Territorialia ΕΒΟΠ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
8 Řecká etnická skupina v Československu Botu Antula Český lid ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
9 The Educational and Social Policy of Political Refugees in the former Czechoslovakia Bontila Maria Acta Universitatis Carolinae - Studia Territorialia ΕΒΟΠ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
10 Rok 1968 podle periodika Agonistis: vnitrostanická krize a pražské jaro v interpretaci listu řeckých politických emigrantů Tsivos Konstantinos Acta Universitatis Carolinae - Studia Territorialia ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ, ΚΚΕ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
11 Československá angažovanost v řecké občanské válce a ve speciálních misích KS Řecka Tsivos Konstantinos Slovanský přehled ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΚΚΕ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ, ψυχρός πόλεμος
12 Makedonská otázka v souvislosti s řeckou občanskou válkou - Slavomakedonci jako součást řecké emigrace v Československu Tsivos Konstantinos Slovanský přehled ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΚΚΕ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
13 Otázka loajality řecké emigrace v Československu v letech 1948 až 1968 Králová Kateřina Slovanský přehled ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΚΚΕ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
14 Zdrženlivý internacionalismus - Občanská válka v Řecku a československá materiální pomoc Demokratické armádě Řecka Hradečný Pavel Soudobé dějiny ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ, ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΚΚΕ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
15 Výuka řeckého jazyka na českých vysokých školách Dostálova Růžena Acta Universitatis Carolinae - Studia Territorialia ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
16 Fond 1, opis 7, a.e. 1371 Ganev Ζαχαριάδης
17 Fond 82 opis' 2 delo 1188 ΚΕ του Κομμουνιστικού Κόμματος της Τσεχοσλοβακίας ( Γκότβαλντ και Σλάνσκι) Παρτσαλίδης, Ρούσσος
CSV