Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Comme dans une nuit de Pâques? Les relations franco-grecques, 1944-1981 Plassmann Lorenz 2012

Η μελέτη αναλύει το ρόλο που διαδραμάτισε η Γαλλία στην πολιτική και οικονομική εξέλιξη της μεταπολεμικής Ελλάδας κατά την περίοδο 1944-1981. Συμβάλλει στη βαθύτερη κατανόηση της ιστορίας της χώρας, καθώς η υπάρχουσα βιβλιογραφία σχεδόν...

De l'émergence de la question de Chypre à la crise de 1974: le problème chypriote dans les relations franco-grecques Plassmann Lorenz 2010

Το άρθρο παρουσιάζει τη θέση που κατείχε το Κυπριακό στις ελληνογαλλικές σχέσεις από την εμφάνιση του ως διεθνές πρόβλημα, απόρροια της αποαποικιοποίησης, μέχρι την επαύριο της διαίρεσης του νησιού το 1974, κατόπιν της τουρκικής εισβολής. Το...

ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ψυχρός πόλεμος, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ-ΕΥΡΩΠΗ, ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΣΗ, ΕΛΛΑΔΑ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ