Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Dug povratak kući : deca izbeglice iz Grčke u Jugoslaviji 1948-1960 Ristović Milan 1998

Το βιβλίο πραγματεύεται ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα που προέκυψαν κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα: τη μεταφορά των παιδιών από τις εμπόλεμες περιοχές στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και κυρίως στη Γιουγκοσλαβία. Ο...

Eksperiment Buljkes: grčka utopija u Jugoslaviji 1945-1949 Ristović Milan 2007

Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η βραχύβια ιστορία της ''Ελληνικής Κομμουνιστικής Κοινότητας'' που ιδρύθηκε στο χωριό Μπούλκες της Βοϊβοδίνας το καλοκαίρι του 1945 από υποστηρικτές του ΕΛΑΣ καταγόμενους,...

A Long Journey Home: Greek refugee children in Yugoslavia, 1948-1960 Ristović Milan 2000

Το έργο εξετάζει το ζήτημα των απαχθέντων Ελληνοπαίδων, που αποτέλεσε αγκάθι στις σχέσεις της Ελλάδας με τα γειτονικά κομμουνιστικά καθεστώτα. Χρησιμοποιεί αρχειακό υλικό από το γιουγκοσλαβικό Ερυθρό Σταυρό, καθώς και προσωπικά αρχεία των ίδιων...

"Mali rat" najugoslovensko-grčkojgranici (1945-1950) Ristović Milan VojnoistorijskiGlasnik 1999 ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ, ΔΣΕ, ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΤΣΕΤΝΙΚΣ