Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
The International Dimension of the Greek Civil War Iatrides John, Rizopoulos Nicholas 2000

Το άρθρο συνοψίζει τη διεθνή διάσταση του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, ο οποίος με μερικές παύσεις διήρκεσε από το 1943 ως το 1949. Οι συγγραφείς αναλύουν με περιεκτικό τρόπο την πολιτική και τους στόχους της Βρετανίας, των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ (αλλά...

ΤΡΙΤΟΣ ΓΥΡΟΣ', ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΚΚΕ, ψυχρός πόλεμος
The International Dimension of the Greek Civil War Iatrides John, Rizopoulos Nicholas 2000

Το άρθρο συνοψίζει τη διεθνή διάσταση του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, ο οποίος με μερικές παύσεις διήρκεσε από το 1943 ως το 1949. Οι συγγραφείς αναλύουν με περιεκτικό τρόπο την πολιτική και τους στόχους της Βρετανίας, των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ (αλλά...

ΤΡΙΤΟΣ ΓΥΡΟΣ', ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΚΚΕ, ψυχρός πόλεμος