Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
The Pact of Ankara. A test case of collective security in Southeastern Europe Iatrides John 1959

Ο συγγραφέας του βιβλίου επιχειρεί μέσα από επίσημα έγγραφα (στα οποία όμως δεν γίνεται παραπομπή), δημοσιεύματα του τύπου, συνεντεύξεις και επίσημες δηλώσεις των πρωταγωνιστών να αναλύσει και να αξιολογήσει τις αιτίες υπογραφής του Συμφώνου, την...

Ambassador MacVeagh Reports: Greece, 1933-1947 Iatrides John 1980

Πρόκειται για συλλογή εγγράφων (υπομνήματα, αλληλογραφία, ημερολογιακές σημειώσεις) του πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα Lincoln MacVeagh. Καλύπτει την περίοδο από το 1933 έως το 1947.

Balkan Triangle: Birth and decline of an alliance across ideological boundaries Iatrides John 1968

Η μονογραφία αυτή, παρότι βασίζεται κυρίως σε δημοσιεύματα του τύπου της εποχής και σε προσωπικά βιώματα του συγγραφέα που τότε υπηρετούσε ως επιτελικός αξιωματικός, αποτελεί μια ακριβή περιγραφή των γεγονότων που οδήγησαν στα Βαλκανικά Σύμφωνα...

Greece at the Crossroads: The Civil War and Its Legacy Iatrides John, Wrigley Linda 1995

Πρόκειται για συλλογικό τόμο, ο οποίος καλύπτει διάφορες πτυχές του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Ανάμεσα στα άλλα εξετάζονται η δράση του ΕΑΜ και του ΚΚΕ, η παρατεταμένη κυβερνητική κρίση, ο ρόλος των αστικών κομμάτων, οι προσπάθειες οικονομικής...

Challenging the Limitations of the Atlantic Community: Konstantinos Karamanlis and NATO Iatrides John 2007

Το κείμενο αναλύει τους στόχους της ατλαντικής πολιτικής του Κωνσταντίνου Καραμανλή κατά τη διάρκεια των περιόδων που άσκησε την πρωθυπουργία (1955-63 και 1974-80). Ο συγγραφέας τονίζει ότι δύο υπήρξαν οι κύριες προτεραιότητες τού Καραμανλή:...

ΕΛΛΑΔΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΣΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΝΑΤΟ, ψυχρός πόλεμος
Witness to History: Grigoris Farakos and the Greek Communist Movement Iatrides John 2011

Το κεφάλαιο εξετάζει την πορεία του ιστορικού στελέχους της ελληνικής Αριστεράς, Γρηγόρη Φαράκου, και τη δράση του ως στελέχους του ΚΚΕ από την εποχή της δικτατορίας του Μεταξά ως τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Αρχικά ο συγγραφέας παρέχει...

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΦΑΡΑΚΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΚΑΤΟΧΗ, ΚΚΕ, ΚΚΕ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ΚΚΕ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ)
Failed rampart: NATO's Balkan Front Iatrides John 2008

Το κεφάλαιο αυτό αναλύει τις αδυναμίες του ΝΑΤΟ στον πιο ευάλωτο (επιχειρησιακά αλλά και πολιτικά) θέατρο επιχειρήσεων της Νότιας Πτέρυγας, δηλαδή τα νότια Βαλκάνια.

ΒΑΛΚΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΝΑΤΟ, ΝΟΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ψυχρός πόλεμος
From Liberation to Civil War: The United States and Greece, 1944-46 Iatrides John 1976

Ο συγγραφέας, βασιζόμενος κυρίως στο -τότε ανέκδοτο- ημερολόγιο του Αμερικανού πρεσβευτή στην Αθήνα Lincoln Mac Veagh, αναλύει την αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής έναντι της Ελλάδας στο διάστημα 1944-46: από την πλήρη αποφυγή ανάμιξης στις...

ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΗΠΑ, ΛΙΝΚΟΛΝ ΜΑΚ ΒΗ, ψυχρός πόλεμος
George F. Kennan and the Birth of Containment. The Greek Test Case Iatrides John 2005

Το άρθρο μελετά την εφαρμογή της αμερικανικής πολιτικής της ανάσχεσης στην περίπτωση του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο ελληνικός εμφύλιος υπήρξε η πρώτη περίπτωση στην οποία εφαρμόστηκε η πολιτική της ανάσχεσης του...

ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΗΠΑ, ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ, ψυχρός πόλεμος
Revolution or Self-Defense? Communist Goals, Strategy, and Tactics in the Greek Civil War Iatrides John 2005

Το άρθρο εξετάζει τη στρατηγική του ΚΚΕ και ειδικότερα του γενικού γραμματέα του κόμματος Νίκου Ζαχαριάδη με σκοπό την κατάληψη της εξουσίας στην Ελλάδα μετά το τέλος του Β΄ Π Π. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο Ζαχαριάδης είχε επανειλημμένα ζητήσει...

Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΚΚΕ, ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ψυχρός πόλεμος
The International Dimension of the Greek Civil War Iatrides John, Rizopoulos Nicholas 2000

Το άρθρο συνοψίζει τη διεθνή διάσταση του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, ο οποίος με μερικές παύσεις διήρκεσε από το 1943 ως το 1949. Οι συγγραφείς αναλύουν με περιεκτικό τρόπο την πολιτική και τους στόχους της Βρετανίας, των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ (αλλά...

ΤΡΙΤΟΣ ΓΥΡΟΣ', ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΚΚΕ, ψυχρός πόλεμος
Greece at the Crossroads: The Civil War and Its Legacy Iatrides John, Wrigley Linda 1995

Πρόκειται για συλλογικό τόμο, ο οποίος καλύπτει διάφορες πτυχές του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Ανάμεσα στα άλλα εξετάζονται η δράση του ΕΑΜ και του ΚΚΕ, η παρατεταμένη κυβερνητική κρίση, ο ρόλος των αστικών κομμάτων, οι προσπάθειες οικονομικής...

The International Dimension of the Greek Civil War Iatrides John, Rizopoulos Nicholas 2000

Το άρθρο συνοψίζει τη διεθνή διάσταση του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, ο οποίος με μερικές παύσεις διήρκεσε από το 1943 ως το 1949. Οι συγγραφείς αναλύουν με περιεκτικό τρόπο την πολιτική και τους στόχους της Βρετανίας, των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ (αλλά...

ΤΡΙΤΟΣ ΓΥΡΟΣ', ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΚΚΕ, ψυχρός πόλεμος