Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Griechische Außenpolitik seit dem Zweiten Weltkrieg: Einfluß auf Stabilität und Frieden auf dem Balkan Svolopoulos Constantinos 1995

Ο συγγραφέας εξετάζει την διαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής μετά τον Β´ ΠΠ, θεωρώντας ότι αποβλέπει στην διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας. Μετά το 1974 η ελληνική στρατηγική προσανατολίστηκε...

ΒΑΛΚΑΝΙΑ, ΕΛΣΙΝΚΙ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΥΝΘΗΚΗ ΛΩΖΑΝΗΣ