Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Efforts for the Development and Stabilization of the Economy during the Period of the Marshall Plan Vetsopoulos Apostolos 2009

Το άρθρο αναλύει τον τρόπο με τον οποίο το Σχέδιο Μάρσαλ συνέβαλλε αποφασιστικά στην ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, η οποία είχε δεχθεί συντριπτικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940. Ο συγγραφέας...

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ, ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ, ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ, ψυχρός πόλεμος