Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 Balkanski Pakt 1953/1954. Zbornik Dokumenata Terzić Milan, Basara Mihajlo, Milošević Nemanja, Milkić Miljan, Tasić Dmitar, Lečić Tatjana Vojnoistorijski Institut ΑΓΚΥΡΑ, ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ, ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΚΙΑ
2 Međunarodni Odnosi Socialističke Jugoslavije Mates Leo Nolit ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ, ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΥΠΡΙΑΚΟ, ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
3 Jugoslavija u hladnom ratu. Odnosi sa velikim silama, 1949-1955 Darko Bekić Globus ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ
4 Jugoslavija i Zapad 1952-1955. Jugoslovensko približivanje NATO-u Dragan Bogetić Službeni list SRJ ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ, ΕΣΣΔ, ΝΑΤΟ, ΠΑΠΑΓΟΣ, ΤΙΤΟ, ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
5 Jugoslavija i NATO (1951-1957) Bojan Dimitrijević Tricontinental ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΣΣΔ, ΗΠΑ, ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
6 Македонија во француската политика на Балканот, 1944-1957 Лазаров Лазар Институт за Национална Историја (ИНИ) ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ, ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ, ΛΔΜ, ΤΙΤΟ
CSV