Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 Zimna Wojna (1946 1989) i jej konsekwencje dla ładu międzynarodowego Różanek Hanna, Erhard Cziomer et al. InstytutZachodni : WyższaSzkołaNaukHumanistycznychiDziennikarstwa ΕΣΣΔ, ΗΠΑ, ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
2 Zimna wojna: sprzeczności, konflikty i punkty kulminacyjne w radziecko-amerykańskiej rywalizacji Malendowski Wodzimierz Wydawn. Nauk. Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΣΣΔ, ΗΠΑ, ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
3 Дело Манолиса Глезоса Вультепсис Янис Издательство иностранной литературы ΕΣΣΔ, ΚΚΕ, ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
4 Historia Współczesna Stosunków Międzynarodowych 1945 -1996 Kukułka Józef Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR / Fundacja Studiów Międzynarodowych - Foundation of International Studies ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΣΣΔ, ΗΠΑ, ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
5 Коммунистическая партия Греции в борьбе за национальное и социальное освобождение греческого народа (1940-1945) Манчха П.И. ВПШ и АОН при ЦК КПСС ΕΑΜ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΛΑΣ, ΕΣΣΔ, ΚΚΕ
6 Балканы: Горячий мир холодной войны. Греция и Турция между Западом и Востоком, 1945-1960 Улунян Арутюн Акопович Российские вести ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΣΣΔ, ΗΠΑ, ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
7 Jugoslavija i Zapad 1952-1955. Jugoslovensko približivanje NATO-u Dragan Bogetić Službeni list SRJ ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ, ΕΣΣΔ, ΝΑΤΟ, ΠΑΠΑΓΟΣ, ΤΙΤΟ, ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
8 Jugoslavija i NATO (1951-1957) Bojan Dimitrijević Tricontinental ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΣΣΔ, ΗΠΑ, ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
9 България и Гърция от разрив към помирение 1944-1964 Даскалов Георги Университетско издателство ˝Св. Климент Охридски ˝ ΑΘΗΝΑ, ΑΡΧΕΙΑ, ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΣΣΔ, ΚΚΒ, ΣΟΦΙΑ
10 Коммунистическая Партия Греции. Актуальные вопросы идеологии, политики и внутренней истории Улунян Акоп Фонд Греческих Ишледовании ΑΡΧΕΙΑ, ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, ΕΣΣΔ, ΚΚΕ, ΣΟΦΙΑ
11 Победителите и България 1939-1945 Калинова Евгения2004 Университетско издателство ˝Св. Климент Охридски ˝ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΕΣΣΔ, ΗΠΑ, ΣΟΦΙΑ
12 Морето в международните отношения и външната политика на България 1944 - 1949 г. Кръстева Мариана Морски свят ΑΘΗΝΑ, ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΣΣΔ, ΣΟΦΙΑ
13 Крајот на една илузија. Граѓанската војна во Грција и Македонците 1946-1949 Пановска Лилјана Институт за Национална Историја (ИНИ) ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΣΣΔ, ΗΠΑ, ΚΚΕ, ΝΟΦ, ΤΙΤΟ
14 Criminali di guerra italiani. Accuse, processi e impunità nel secondo dopoguerra Conti Davide RAVALLI, ΑΛΒΑΝΙΑ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ, ΕΣΣΔ, ΙΤΑΛΙΑ, ΣΥΜΜΑΧΟΙ, ΤΕΡΓΕΣΤΗ
15 L’ occupazione italiana dei Balcani. Crimini di guerra e mito della “brava gente” (1940-1943) Conti Davide ΑΛΒΑΝΙΑ, ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ, ΕΣΣΔ, ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ, ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ, ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
16 Moscow and Greek Communism, 1944-1949 Stavrakis Peter J. ΔΣΕ, ΕΛΛΑΔΑ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΣΣΔ, ΙΩΣΗΦ ΣΤΑΛΙΝ, ΚΚΕ
17 Greece: From Resistance to Civil War Sarafis Marion ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΣΣΔ, ΚΑΤΟΧΗ
18 Greece and the Great Powers, 1944-1947: Prelude to the Truman Doctrine Xydis Stephen ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ, ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΣΣΔ, ΗΠΑ
CSV