Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 Köszönjük Magyarország! Raptisz Ioannisz, Vlahosz Haralambosz Magyarországi Görögök Kutatóintézete ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
2 D. Z. Manuilski beszéde a Biztonsági Tanács 1946 szeptember 10-i ülésén a görög kérdés tárgyalásaival kapcsolatban. Manuilskij Dimitrij Zaharovič Scanteia ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, ΚΑΤΟΧΗ, ΟΗΕ
CSV