Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 D. Z. Manuilski beszéde a Biztonsági Tanács 1946 szeptember 10-i ülésén a görög kérdés tárgyalásaival kapcsolatban. Manuilskij Dimitrij Zaharovič Scanteia ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, ΚΑΤΟΧΗ, ΟΗΕ
2 A görög nép harca hazája szabadságáért és függetlenségéért Országos Szakszervezeti Tanács ΕΑΜ, ΟΗΕ
3 Что мешает разрешению греческой проблемы Шмелев Н.С. Правда ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ΟΗΕ
4 Τα πρόσωπα του Ιανού. Οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις την περίοδο του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου (1944-1946) Μιχαηλίδης Ιάκωβος Εκδόσεις Πατάκη ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΟΗΕ
5 Livre sur la Grece Direction de l' Information Pres le Gouvernement de la Republique Federative Populaire de Yougoslavie ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΟΗΕ
6 Dug povratak kući : deca izbeglice iz Grčke u Jugoslaviji 1948-1960 Ristović Milan Udruženje za društvenu istoriju ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΚΚΓ, ΚΚΕ, ΜΠΟΥΛΚΕΣ, ΟΗΕ, ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ
7 A Long Journey Home: Greek refugee children in Yugoslavia, 1948-1960 Ristović Milan ΙΜΧΑ UNSCOB, ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, ΟΗΕ, ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ
8 International Intervention in the Greek Civil War: the United Nations Special Committee on the Balkans, 1947-1952 Nachmani Amikam UNSCOB, ΒΑΛΚΑΝΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΟΗΕ, ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
9 Το δόγμα Τρούμαν και η αγωνία της Ελλάδος Οικονόμου-Γκούρας Π. ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΟΗΕ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΑ
10 Όνειρα και πραγματικότης: χρόνια διπλωματικής ζωής (1923-1953) Κύρου Αλέξης ΑΛΕΞΗΣ ΚΥΡΟΥ, Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΑΤΟΧΗ, ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ, ΟΗΕ, ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
11 Греция в тисках реакции Белинков С.Е. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ, ΕΑΜ, ΟΗΕ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
12 Ξένοι, βάσεις και πυρηνικά στην Ελλάδα. Η Ελλάδα και οι σχέσεις της με τις Μεγάλες Δυνάμεις 1821-1981. Μία πολιτικοδιπλωματική και στρατιωτική θεώρηση. Σαζανίδης Χρήστος ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ
CSV