Η προοπτική της ευρωπαϊκής ενοποίησης μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο: η επίσημη στάση της Ελλάδας, 1946-1950

Abstract: 

Το άρθρο μελετά τη στάση των ελληνικών κυβερνήσεων τα πρώτα χρόνια μετά το τέλος του Β΄ Π Π έναντι των πρωτοβουλιών που απέβλεπαν στην ουσιαστική και οργανωμένη προσέγγιση των κρατών της Δυτικής Ευρώπης. Συγκεκριμένα, το άρθρο αναλύει την τοποθέτηση του πολιτικού κόσμου της Ελλάδας έναντι του Συνεδρίου της Χάγης (1948), της ίδρυσης του ΟΕΟΣ και της σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης (1949). Η συγγραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες του εμφυλίου πολέμου, η Ελλάδα παρακολουθούσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επιδίωκε τη συμμετοχή της στις προσπάθειες της ευρωπαϊκής συσσωμάτωσης.

Author(s): 
Own: 
ΜΚ
Year: 
1998