Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Η ευρωπαϊκή επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμανλή,1957-1961 Μινώτου Μαριέττα 2008

Το άρθρο αναλύει τη στρατηγική του Κωνσταντίνου Καραμανλή προκειμένου να επιτύχει την ενσωμάτωση της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Η συγγραφέας εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η ελληνική κυβέρνηση απέρριψε την επιλογή της ΕΖΕΣ, παρουσιάζει τη στάση των...

ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΟΚ-ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ψυχρός πόλεμος
Η προοπτική της ευρωπαϊκής ενοποίησης μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο: η επίσημη στάση της Ελλάδας, 1946-1950 Μινώτου Μαριέττα 1998

Το άρθρο μελετά τη στάση των ελληνικών κυβερνήσεων τα πρώτα χρόνια μετά το τέλος του Β΄ Π Π έναντι των πρωτοβουλιών που απέβλεπαν στην ουσιαστική και οργανωμένη προσέγγιση των κρατών της Δυτικής Ευρώπης. Συγκεκριμένα, το άρθρο αναλύει την...

ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΡΙΣΗ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, ΚΡΙΣΗ ΣΟΥΕΖ, ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ψυχρός πόλεμος