Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Το ιστορικό πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων Αλεξανδρής Αλέξης 1991

Η μελέτη αναλύει την ιστορική πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων από την εποχή της σύναψης της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάννης (1923) έως τις παραμονές της πρώτης ελληνικής προσφυγής στον ΟΗΕ για το Κυπριακό (1954).

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ, ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΙΜΒΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΔΟΥ, ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ, ΝΑΤΟ, ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ, ΣΥΝΘΗΚΗ ΛΩΖΑΝΝΗΣ
Ελληνορθόδοξη μειονότητα στην Τουρκία Αλεξανδρής Αλέξης 2000

Η συμβολή επισκοπεί τα σημαντικότερα γεγονότα που σφράγισαν τη μοίρα της ελληνορθόδοξης μειονότητας της Τουρκίας από τις αρχές της δεκαετίας του 1940 έως τα τέλη της δεκαετίας του 1990.

ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΙΜΒΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΔΟΥ, ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ, ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ