Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Politische, wirtschaftliche und soziale Aspekte der Kollaboration in Griechenland 1941-1944 Loulos Konstantin 1994

Στο άρθρο αναλύονται πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές πτυχές του δωσιλογισμού. Κύρια πηγή αποτελεί η νομοθεσία των τριών Κατοχικών κυβερνήσεων. Ο συγγραφέας αντικρούει το επιχείρημα ότι οι Κατοχικές κυβερνήσεις ήταν «όργανα» των αρχών...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ, ΕΔΕΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΛΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Vergeltungsmaßnahmen der Besatzungsmächte und „endogene“ Repressalien in Griechenland 1941-1944 Loulos Konstantin 1999

Στο άρθρο εξετάζεται η αντίδραση των Κατοχικών κυβερνήσεων έναντι των γερμανικών στρατιωτικών αντιποίνων στην Ελλάδα. Ο συγγραφέας διαπιστώνει ότι οι αντιδράσεις των Κατοχικών πρωθυπουργών (Τσολάκογλου, Λογοθετόπουλου, Ράλλη) έναντι των Γερμανών...

ΔΩΣΙΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΛΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ