Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Die Kulturbeziehungen zwischen der SBZ/DDR und Griechenland in der Phase der Nicht-Anerkennung Rofousou Emilia 2010

Με βάση πηγές από τα γερμανικά αρχεία η συγγραφέας εξετάζει την διαμόρφωση των πολιτιστικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία κατά την περίοδο 1949-1973, δηλαδή από το τέλος του ελληνικού εμφυλίου ως την επίσημη...

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΚΚΕ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΛΑΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Die Deutsche Demokratische Republik. Griechen und der zweite deutsche Staat Rofousou Emilia 2010

Στο κεφάλαιο αναλύονται οι πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το δεύτερο γερμανικό κράτος, τη «Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία». Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι η Ανατολική Γερμανία επεδίωξε μέσω της...

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΔΑ, ΚΚΕ, ΠΑΣΟΚ, ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΣΤΑΖΙ, ΤΕΙΧΟΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ